Baracker vs Moduler

Baracker eller moduler? Vad är egentligen skillnaden? Skillnaden i detta fall är namnet. Under många års tid har man talat om baracker vilket väl i ärlighetens namn inte har den trevligaste klang. Detta är lite olyckligt då ju baracker (eller paviljonger som man säger idag) faktiskt är något
väldigt positivt och hjälpfullt. Otaliga verksamheter har dragit nytta av sina ”baracker” genom åren, inte bara inom industrin och byggbranschen utan även skolväsen och idrottsföreningar.

takläggare

Även inom paviljong-branschen har man länge talat om baracker som ett begrepp men så är inte fallet längre. Idag säger man bara moduler eller paviljonger.
Säkerligen är det så att gamla namn lever kvar länge, inte minst bland de som söker hyra eller köpa en modul men i sinom tid kommer detta att vara ett minne blott. Vi tror på goda tider för modul-branschen och det med all rätt. Aldrig tidigare har kvaliteten på dessa moduler varit så hög som den är idag
och det kommer också kunderna att märka och snöbollen kommer i takt med detta att växa stig större.