God inomhusmiljö med friskluftsventiler

Ett sunt inomhusklimat påverkar både hälsa, komfort, inomhusmiljö och även byggnaders skick. Ett korrekt och tillräckligt luftflöde är av största vikt för alla typer av byggnader, därför är det mycket viktigt med rätt typ av friskluftsventiler. En friskluftsventil ser till att frisk uteluft kommer in i byggnaden och att inomhusluften ventileras ut och ger en bra luftomsättning.

Inomhusmiljö och fukt

Otillräcklig ventilation kan leda till problem både för människor och byggnad. En viktig faktor för att människor ska må bra är tillräcklig syrehalt i luften. Är det för hög halt koldioxid, från utandningsluft, i byggnaden kan det leda till huvudvärk och koncentrationssvårigheter.

Ett annat problem orsakat av otillräcklig ventilation är fukt. Om inte luftflödet genom byggnaden är tillräckligt kan fukt ansamlas, från utandningsluft i bostäder och andra lokaler där människor vistas, eller fukt från annan verksamhet i byggnaden. Fuktig luft kan kondensera på kallare ytor vilket så småningom kan leda till mögelproblem. Mögel skadar byggnaden och är allergiframkallande och hälsoskadligt för de människor som ska vistas i byggnaden.

Ett annat relativt vanligt problem med inomhusmiljö är radon. Det kan finnas i byggmaterial i äldre byggnader men förekommer också naturligt i jord/berggrunden. Finns det t.ex. källare eller souterrängvåning i en byggnad kan markradon läcka in om byggnaden inte är helt tät. En god ventilation med riktat luftflöde kan lösa även radonproblem.

Olika typer av friskluftsventiler

Många olika varianter av friskluftsventiler finns att välja på beroende på behov och önskemål. T.ex. kan friskluftsventiler utformas med god ljuddämpning om miljön utanför husen är bullrig. Ljuddämpningen påverkar inte friskluftsventilens effektivitet utan ger god komfort både luftkvalitetsmässigt och med avseende på ljudnivå. Det finns Ett stort antal olika storlekar och dimensioner på friskluftsventiler som passar de flesta tillämpningar. Smidigt i bostadshus är att ha smala spaltventiler i anslutning till fönster. Dessa kan lätt monteras in i befintliga fönsteröppningar och kan stå öppna för att släppa in friskluft utan att öka risk för inbrott.