Effektiv och modern laserskärning

Laserskärning är en teknik med vilken man använder en laser för att skära i olika material. Den används vanligen för industriella tillverkningsapplikationer, men börjar även nyttjas av skolor och småföretag. Industriella företag använder sig av laserskärning vid snitt av plana ark-material samt vid andra strukturella material och vid rör-tillverkning.

Vid laserskärning, precis som det låter, använder man sig av en laser för att skära igenom material. En laserstråle genereras genom att stimulera materialet med hjälp av elektriska urladdningar eller lampor i en sluten behållare. Det finns många olika sätt att producera en laserstråle i en laserskärare och skilda typer används för att skära i olika material. Laserskärningsmaskiner är integrerade med ett datorstyrt programmeringssystem som bestämmer var och hur snittet ska göras i materialet.

Fördelar med laserskärning:

  • Det eliminerar risken för kontaminering.
  • Minskar chanserna för skevning av materialet.
  • Det använder sig av mindre energi för att skära i plåt jämfört med plasmaskärning.
  • Tekniken kan användas för att skära i ett antal olika material såsom metall, keramik, trä, gummi och plast.
  • Laserskärning är extremt mångsidigt och kan användas för att skära eller gravera enkla till komplexa mönster på ett arbetsstycke.
  • Tillverkare med utrymmesbegränsningar kan få ut en hel del genom att installera laserskärmaskiner, eftersom bara en eller två laserskärare kan utföra ett stort antal arbeten som ofta kräver fler maskiner.
  • Det sparar en betydande mängd arbetskraft, vilket leder till en minskning av risk för olyckor och skador.

Laserskärning är en otroligt snabb procedur som slår andra skär-metoder, vilket gör att det blir ett populärt val och skiljer sig ifrån mängden. Det finns företag som t.ex. EMAB som har specialiserat sig inom metallbranschen och de vet att laserskärning är en konkurrensutsatt verksamhet. Därmed ser de till att deras kunder får verkliga fördelar ifrån deras laserskärningsexpertis. De är därmed ett bra val för dig som söker modern laserskärning av bästa kvalitet. Självklart finns det fler företag i branschen men Erlandssons metallfabrik har över 100 års erfarenhet i plåtbranschen.