Behöver du en affärsjuridisk kompanjon?

När du eller ditt företag ska teckna avtal, köpa aktier, sälja aktiebolaget eller göra någonting annat inom affärer som kan kräva granskning, förhandling och biträden juridiskt sett, är Advokatbyrån Lönnquist & Co rätt advokatbyrå för dig. Med en inriktning på affärsjuridik, lång erfarenhet samt en lång merit av representerade bolag, kan du som klient känna dig säker med ditt val.

Advokatbyrån Lönnquist & Co kan också bistå ditt företag som en permanent bolagsjurist om ni inte har en sådan och då ansvara för skrivandet av återförsäljnings-, nyttjanderätts- köp- eller aktieavtal med mera. Byråns erfarna advokat kan också sköta förhandlingar mellan ditt bolag och ett annat bolag om ni till exempel ska förhandla om logistik- eller tillverkningskostnader, fastighetsrätten, tvister, själva försäljningen av varor med mera. Även du som privatperson eller enskild näringsidkare kan anlita Advokatbyrån Lönnquist & Co om du behöver en juridisk rådgivning i samband med kommersiella överenskommelser eller avtal angående försäljning av värdepappershandlingar etcetera.

Anders Lönnquist som är advokat och ägare av advokatbyrån, har arbetat med juridik i snart 30 år och med affärsjuridik i drygt 20 år. Under dessa år har Anders byggt upp en lång erfarenhet, mycket kunskap, företrätt och hjälp många företag och privatpersoner samt gått ifrån befintliga byråer till att grunda sin egna advokatbyrå. Idag är Anders, med advokatbyrån Lönnquist & Co, bland annat ledamot i det Svenska advokatförbundet, samt medlem inom Galexy International Legal Association.

Om du eller ditt företag önskar få en juridisk rådgivning, kan ni gratis få en juridisk vägledning via telefon eller skype om du eller ditt företag är involverad i en affärstvist. Denna vägledningen ger bara generella råd och inga handlingar som till exempel avtalsskrivande kommer att ske. Du kan därigenom se hur Advokatbyrån Lönnquist & Co fungerar och därefter anlita byrån för att djupare kunna hjälpa dig och komma med affärsjuridisk rådgivning med det som du behöver hjälp med. Om du behöver en affärsjuridisk kompanjon är Advokatbyrån Lönnquist & Co rätt byrå för dig.