Användningsområden för avfallskvarnar?

I dagens samhälle har det blivit allt mer vanligt med återvinning och källsortering för att hålla naturen ren och för att hålla jorden levande. Det är viktigt att spara på jordens resurser. Därför är det mycket bra att ta till vara på sådant som man inte behöver längre och som redan har förbrukats, som till exempel sopor.

Fem fördelar med en avfallskvarn

  1. Mindre sopor – Med en avfallskvarn i hemmet minskar du de dagliga hushållssoporna. Istället för att kasta en massa mat tillsammans med andra sopor blir det inga sopberg. De enda soporna som du behöver handskas med är till exempel kartong, glas, plast och konservburkar. Med en avfallskvarn slipper du komposten.
  2. Enkelt och smidigt – Vardagslivet blir enklare med en avfallskvarn. Självklart kan det ta ett par dagar att ställa om och ändra på sina vanor, men i längden blir det mycket smidigare. Du slipper gå ut med soporna eftersom de tas hand om i ditt kök. Lukten av gamla matrester är inget som du kommer att lida av ifall du installerar en avfallskvarn.
  3. Prisvärt – Att installera en avfallskvarn kostar ungefär 4000-6000 kronor. Det kan tyckas vara mycket vid den första anblicken men faktum är att en avfallskvarn har en livslängd på 10 till 12 år.
  4. Minskade transporter – Idag transporteras soporna av lastbilar. Om fler skulle ha en avfallskvarn i sitt hem skulle inte lika många sopbilar behövas. Utsläppen av koldioxid skulle också minska.
  5. Bra för miljön – Genom att låta din avfallskvarn ta hand om överblivna matrester bidrar du till förnybar energi. Hos reningsverket omvandlas matavfallet till biogas som i sin tur fungerar som drivmedel för motorer. Det blir mer och mer vanligt med bilar som drivs av biogas. Om fler skulle bidra till att skapa förnybar energi i form av till exempel biogas skulle samhället kunna minska olje- och bensinförbrukningen rejält. Detta skulle vara en mycket bra förändring för vår planet. Med en avfallskvarn i hemmet kan du alltså på ett enkelt sätt bidra till att skapa förnybar energi direkt i ditt kök.